FVPA Türkiye 1. Ligi 2018 Yılı 2. Sezonu

17. Hafta

2 - 3

Pozisyon Origin ID Rating
KL ferhat5597 x 5 7,3
SĞB momocristo 8,1
SLB chowaeish 7,6
STP berkaygulyaz 7,4
MOS fthaksu 7,2
MOS RonaldinhoTR x 1 8,2
OOS TheLegend1907 x 2 8,6
SLK AFK-Maestro x 1 7,7
SĞK frtaltun 6,9
FV saytun94 7,2
Pozisyon Origin ID Rating
KL 68-Fener 7,6
STP RTZ-Marv 8,1
DOS mevci1905 7,9
DOS KH4N12_TR 7,1
OOS CagatayT7 6,7
SLK GunayVatzip x 2 8,2
SĞK RTZ-SadioMane x 1 7,4
FV Gkhnztrk7 7,4
FV Yunustiano x 2 8,4